I have managed to finish my yearly target of 60 books as planned in january 2020


Book i managed to read in from July to September to cover my resolution for 60 books reading 2020 included


Its that time again where we look back and see how much i have managed to reach based on targets i have and this is my quarter review .


SHOOK ONE-anxiety playing tricks on me-Charlamagne Tha God

SHOOK ONE-anxiety playing tricks on me-Charlamagne Tha God

SHOOK ONE ni msemo alioutoa katika album ya wasanii MOB DEEP ambapo kwa lugha nyepesi ni kama kuvurugwa.Mwandishi anajaribu elezea wasiwasi wake kuhusu kazi,familia na maisha kwa ujumla jinsi inavyoweza kua rahisi kuvipoteza vyote.

Ukiacha uoga/wasiwasi aliouonesha hasahasa kutoka maisha yake ya uhalifu ya nyuma na jinsi yanavyoweza hatarisha vyote alivyopigania kuvipata.Lakini amejaribu elezea licha ya huu uoga kua kama changamoto zilizomfanya azidi pambana kufikia malengo yake ametuonesha njia rahisi rahisi kuepuka madhara ya kuwa wasiwasi/uoga kwa kupata ushauri nasaha na kutegemea mtu aliyemzidi anayeweza mshauri zaidi pale anapohisi kupotea.Kwani kuna usemi “Huwezi ongeza lolote kwa kuruhusu uoga utawale maisha yako”Njia pekee ya kusogea mbele ni kukubali kupambana na changamoto zilizo mbele yako(face your demon)


The beginning of last year i decided to push my self and read 60 books for a whole year.One thing i can promise you the level of knowledge i have obtained is beyond comparable.I advice every human being to read as many books as possible because as warren buffet said Read 500 pages every day. That’s how knowledge works. It builds up, like compound interest. All of you can do it, but I guarantee not many of you will do it.So i couldn't do 500 pages but i managed to read 52 books with at least 220 average pages so…

Simon Msilama

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store